Med erhvervslivet i fokus: Nye teknikker

Erhvervslivet dækker over mange ting. Har man ikke stiftet bekendtskab med det praktiske arbejde, fra sine forældre eller på anden måde er blevet introduceret for det, i en tidlig alder, kan det være svært at komme til at blive bekendt med et håndværksmæssigt fag. Har man f.eks. ikke hørt om 3D Scan to BIM teknikken, før kan dette være fremmed og nyt. Flere og flere studenter vælger dog, på trods af dette, at tage en håndværksmæssig uddannelse, eller stifter på anden måde bekendtskab med et sådant fag. Erhvervslivet kan være mange ting, og de nye teknologier, som Scan to BIM, giver mange forskellige jobmuligheder, det kan derfor godt betale sig at tage et lille kig ind i denne spændende verden.

Udvikler erhvervslivet sig til et kontor med computer og sikkerhedssko?

I løbet af de seneste år, har mange erhverv ændret sine processer, og produktionsformer, til noget mere teknologisk, end hvad det oprindeligt var. Flere og flere tegner ikke længere i hånden, men nu på maskiner gennem Scan to BIM teknologi, ligesom den efterhånden velkendte CNR, og andre maskiner og tegneprogrammer. Dette kan give nye muligheder, og forøge den før så snævre tidshorisont. Med de nye muligheder kan man også nu se frem til produkter, lavet med klimavenlige ressourcer, da man ikke skal bruge midler til papir og blyanter. Man kan dog argumentere for at en del af charmen ved det praktiske arbejde forsvinder en smule, i den teknologiske jungle. De fag man engang forbandt med hårdt arbejde, og nedslidte arbejdstagere, er måske ikke præget i samme grad af fysisk hårdt arbejde, som for blot tredive år siden.

Derfor bør man overveje om arbejderklassen skal tilgodeses

Selvom mange fag i dag bliver mere digitaliseret og teknologiske, er der dog stadigvæk meget af fagets indhold, som ikke kan erstattes af et tegneprogram eller anden teknologisk udvikling. Skal der bygges et hus, skal der stadigvæk opstå noget fysisk håndgribeligt, man ikke blot kan lave på et tegneprogram. Murstenene skal placeres og køres til, svejsningerne skal laves og taget på huset skal lægges på. Alt dette skal vi stadigvæk have dygtige håndværkere til at lave. Man kan derfor overveje om arbejdere i erhvervslivet, grundet det hårde fysiske arbejde, skal tilgodeses med f.eks. tidlig pension, da vores kroppe ikke kan holde til hårdt arbejde i lige så lang tid, som vi kan holde til at sidde på kontor.

Har de venstreorienterede glemt deres kerneværdi?

I 1930’erne blev der formet arbejdsbevægelser, med rod i den politiske venstrefløjs fakkel. Dengang handlede kampene om at få ret til nogle få timer om dagen, hvor man kunne frigøre sig selv for arbejdet, og identificere sig selv som andet end sit fag, nogle få timer, som var individets egne. Dengang handlede de venstreorienterede kerneværdier om arbejderklassens behov, og ønsker. De røde var lig med en stolt arbejderklasse, som var stolt af sit erhverv, men som ønskede bedre forhold at arbejde under. I dag kan man argumentere for at de røde partier er blevet mere og mere politiske og måske har mindre og mindre fokus på arbejderklassen, og dennes behov og visioner.