Bliv en bedre leder

Der har sjældent været større fokus på lederegenskaber og det, at være en god leder, end der er i dag. Der er selvsagt ingen facitliste for, hvad der er rigtigt og forkert, men det er muligt at uddanne sig efter en række beviste læresnore, som allerede har været efterprøvet i det virkelige erhvervsliv.

 

Alle ledere har på et tidspunkt været ansat under en leder. Du vil derfor, som leder i dag, allerede have en forudindtaget forståelse af, hvad det vil sige, at være en god leder. Du har sikkert både haft gode ledere, som du i dag spejler dig i og du har sikket også prøvet at arbejde for en leder, der mere var en chef end en forgangsmand, og som har givet dig en idé om, hvordan du ikke ønsker at statuere et eksempel for dine ansatte. Det er et godt udgangspunkt, at have nogle prædefinerede ideer om, hvad der fungerer og hvad der ikke gør.

Hvad er en god leder?

En god leder er først og fremmest en stærk kommunikatør og god kommunikation løber som bekendt begge veje. Derudover udstråler en god leder en smittende selvtillid, der giver sine medarbejdere mod på tildelte opgaver og ikke mindst mod på selv at tage initiativ i virksomheden. Derudover inspirerer den gode leder og påskønner kreativitet. Det er ligeledes vitigt at kunne håndtere de konflikter, der uundgåeligt opstår på en arbejdsplads hvad enten de er personlige eller har rødder i en mere professionel problemstilling.

Lederuddannelsen er en god mulighed for dig, der gerne vil lære hvordan du bedst muligt anvender dine eksisterende kvaliteter og kontinuerligt forbedrer dig som leder, så du kan forbedre dine medarbejdere og det kollektive arbejdsmiljø.

Lederuddannelse

På lederuddannelsen lærer du, hvad det vil sige, at være en god leder samt hvad dine stærkeste og svageste sider er, samt hvorledes du anvender dem til din og dine medarbejderes fordel. At være en god idé handler nemlig ikke mindst om at på slagkraftigt vis få et budskab igennem, men ligeledes at udvise forståelse for den enkelte samt fællesskabet. Du får en værktøjskasse, som du kontinuerligt kan tage frem og anvende i et utal af situationer uanset tid og sted.

Lederuddannelsen er internationalt certificeret og det er dermed din garanti for, at et kvalitetssikret uddannelsesforløb som anderkendes på arbejdspladser herhjemme samt i udlandet. Lederuddannelsen består af flere etaper, men først og fremmest fem fysiske moduler, som strækker sig over to dage. Efterfølgende vil du så modtage ti telefoniske træningsbaner med din tildelte coach, som du arbejder sammen med fra start til slut af din lederuddannelse.

Du vil naturligvis skulle eksamineres, når du tager lederuddannelsen. Eksamensdelen består af en skriftlig del og en mundtlig del, hvor du skal demonstrere de egenskaber, du gennem uddannelsen har tillært dig, så der er garanti for, at du som leder kan omsætte teori til praksis på din arbejdsplads. Prøv kræfter med den populære lederuddannelse og lær hvordan du maksimerer dit udbytte og lederskab i dag.