Overvåg produktionen med SCADA og HMI programmering

Flere og flere virksomheder ønsker at overvåge produktionen på en intelligent og overskuelig måde. Det kan være fabrik virksomheder, der råder over store produktioner, der skal holdes styr på.

 

Det er vigtigt at overvåge produktionerne, så man ikke risikerer fejl og mangler. Derfor er det en god løsning at overvåge produktionen med SCADA og HMI programmering.

 

Denne slags programmering er en specialiseret måde at overvåge større produktioner på en overskuelig måde.

 

Hvad er SCADA programmering

Denne slags programmering udvikles af specialister, så man kan overvåge selv de mest komplekse produktionsanlæg på en overskuelig måde. Det kan for eksempel være sårbare beholdere, der ikke må bliver overophedet eller have et for højt tryk.

Specialisterne udvikler en programmering, der ved hjælp af sensorer på de forskellige maskiner kan læse aktiviteten på produktionen. Dette sker gennem nogle avancerede datamålere, der kaldes RTU’er.

 

Dataene, der bliver målt og samlet sammen, skal så oversættes til et sprog, som vi mennesker kan forstå. Denne oversættelse sker ved brug af HMI programmering. På denne adresse kan du finde eksempler på teknologien: https://nh-technology.dk/scada-og-hmi.php.

 

Hvad er HMI programmering

Denne slags programmering er en måde et vise den målte data på. Dette sker ofte på en skærm, der opstiller de ofte komplicerede data på en overskuelig måde. HMI programmering kan i øvrigt foregå direkte fra en skærm, der sidder på maskinen. Derudover kan den foregå på en skærm, der viser information om den indsamlede data fra et utal af maskiner.

 

Denne slags programmering er meget smart, da den giver mulighed for at få et let overblik over en hel fabriks maskiner. Skærmen kan for eksempel sidde i et kontrolrum, hvorfra man kan overvåge og styre de mange maskiner fra ét sted. På den måde kan man spare på udgifterne, da en enkelt medarbejder kan råde over en hel frabrik.