Værd at vide om stiftelse af A/S

Har du en drøm om at starte dit eget A/S aktieselskab op? Så gælder det om at tjekke mulighederne ud. Der er mange formelle ting, som man skal have styr på, inden drømmen kan realiseres. Helt generelt består processen af ide, opret og i gang. Det er selve opret-fasen som er meget tidskrævende, da det er her alle de forskellige krav ligger. Det er en god ide, at snakke med en ekspert indenfor feltet således, at man ikke overser et vigtigt punkt. Klik her hvis du gerne vil vide mere om oprettelse af A/S.

Formelle krav i forbindelse med stiftelse af A/S:

Et af de vigtigste krav i forbindelse med oprettelse af A/S er, at man skal gøre Erhvervssystemet opmærksom på, at man har stiftet sig eget aktieselskab. Det hele foregår online og kan ordnes på deres hjemmeside. Derudover skal der lægges en sum penge i form af kontanter eller renter i aktiekapital. Dette beløb ligger på 500.000 kr. Der skal udarbejdes et stiftelsesdokument, som skal underskrives sammen med vedtægterne. Når dette er gjort og aktiekapitalen er afregnet, så kan selve aktieselskabet blive stiftet offentligt. Selve stiftelsesdokumentet skal bestå af en direktion, revisor og bestyrelse og dokumentet skal dermed indeholde relevante oplysninger om disse. Som stifter af aktieselskabet skal du udarbejde et forretningsdokument således, at selve selskabets arbejdsform og regler er beskrevet, så bestyrelsen til enhver tid kan hive dokumentet frem i forbindelse med arbejdssager.

 

Som aktieselskabsstifter er det også et krav, at du får lavet en såkaldt ejerbog, der indeholder private oplysninger som navne og adresser på personer, der ejer aktier i aktieselskabet. Derudover skal stifteren også indskrive aktieselskabets ejere i det offentlige ejerregister, så man til enhver tid kan se, hvem der ejer selskabet. Når der afholdes møder og andre former for forsamlingsmøder, så skal der noteres referater således, at man til enhver tid kan se, hvad der er foregået til møderne. Hvis du har planer om at overdrage- eller købe aktier ud af aktieselskabet, så skal der laves en vurderingsberetning. I forbindelse med dette er det altid godt at have enten en revisor eller advokat indblandet, da de har et større overblik over sådanne beslutninger.

 

Du skal som stifter også få lavet en skatteforbeholdsaftale i forbindelse med overdragelse af aktier. Dette skyldes, at skattevæsnet godt kan finde på at ændre på værdiansættelserne på overdragne aktiver. Hvis du i forbindelse med oprettelsen har planer om at stifte et stiftergældsbrev, så skal du have oplysninger på stifteren, gældens størrelse, renten, afdragsvilkår samt meget mere. Der er mange faktorer, som man skal have styr på. Derfor er det en god ide, at sætte sig grundigt ind i begreberne.